Дотація за приріст корів суб’єктам господарювання

Дотація за приріст корів суб’єктам господарювання

Відповідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 07.02.2018 р. № 107 (зі змінами), одним із напрямків надання фінансової підтримки визначено виплату спеціальної бюджетної дотації за приріст поголів’я корів власного відтворення.

Дотація за приріст корів надається на безповоротній основі суб’єктам господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, за кожну наявну прирощену корову власного відтворення, на яку збільшено основне стадо станом на 1 січня поточного року, в розмірі 30 000 гривень за одну голову.

Для отримання дотації за приріст корів суб’єкти господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, подають до Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації до 1 вересня поточного року такі документи:

  • заявку (затверджену наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.06.2021 № 27 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.06.2021 р. за № 822/3644404
  • довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком;
  • копію звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (форма №24 річна) станом на 1 січня;
  • копію звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг місячна) за січень-червень поточного року;
  • виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин про загальну кількість наявних ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів, зокрема корів, що народжені у господарстві суб’єкта господарювання, який є юридичними особами і власниками корів, станом на 1 січня та 1 липня поточного року.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Департаменту та зареєстровані в системі документообігу.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються суб’єктам господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, протягом п’яти робочих днів.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Дотація за приріст корів суб’єктам господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, нараховується на різницю між кількістю наявних станом на 1 липня поточного року корів та кількістю корів, що утримувалася станом на 1 січня, факт народження яких у господарстві власника підтверджено витягом з Єдиного державного реєстру тварин, за умови, якщо загальну кількість основного стада не було зменшено.