ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛА З ПЛАНОМ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ С.НИЖНЯ СИРОВАТКА

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту генерального плану села з планом зонування території та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту генерального плану території «Генеральний план села з планом зонування території (зонінг) с. Нижня Сироватка, Сумський район, Сумська область»

1. Повну назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Містобудівна документація «Генеральний план села з планом зонування території (зонінг) с. Нижня Сироватка, Сумський район, Сумська область» розроблений на підставі рішення області Нижньосироватської сільської ради про розроблення проекту генерального плану с. Нижня Сироватка від 23.02.2018 року.

Проект розроблений у відповідності з:

 • Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 • ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;
 • ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
 • ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;
 • ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;
 • ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території»;
 • ДСТУ_Н Б Б,1.1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;
 • ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану насе-леного пункту»;

Проект генерального плану с. Нижня Сироватка Сумського району Сумської області розроблений на підставі:

 • Договору №14-2018 про виконання робіт;
 • Рішення області Нижньосироватської сільської ради про розроблення проекту генерального плану с. Нижня Сироватка від 23.02.2018 року;
 • Завдання на проектування генерального плану села Нижня Сироватка;
 • Листа Сумської обласної державної адміністрації «Про урахування державних інтересів при розробленні проекту генерального плану села»;
 • Довідки Нижньосироватської сільської ради про вікову структуру та демографію населення, про трудові ресурси, про підприємства, які знаходяться на території сільської ради та інше.

Основним замовником розробки проекту генерального плану с. Нижня Сироватка Сумського району Сумської області є Нижньосироватська сільська рада. Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17), а також зміни №1 до ДБН Б.1-3-97 (п. 5.15 до розділу 5).

Мета проекту «Генеральний план села з планом зонування території (зонінг) с. Нижня Сироватка, Сумський район, Сумська область» – визначити стратегію містобудівного розвитку села Нижня Сироватка умови формування комфортного середовища життєдіяльності населення на найближчу і віддалену перспективу в т.ч. оцінити його територіальні резерви, визначити черговість будівництва, зв’язати в єдиний містобудівний комплекс існуючу забудову і ділянки, відведені під виробничі зони, визначити резервні території для житлового, культурно-побутового і виробничого будівництва. Оцінити негативні екологічні проблеми, що впливають на життя і здоров’я населення.

В основу проектних рішень покладені наступні принципи:

 • чітке функціональне зонування;
 • формування села як розвиненої лінійно структури, що поєднує житлову і суспільну забудову;
 • облік природного ландшафту в планувальному розвитку села;
 • забезпечення балансу між сельбищною територією і природним середовищем.

Також в основу містобудівних рішень покладений принцип компактності села, максимального збереження його планувальної структури.

Зонування території виконано відповідно до правил забудови і стихійності в забудові не спостерігається. В результаті такого положення дотримано всіх санітарних розривів.

Планувальні рішення для цього населеного пункту приймалися, виходячи з його особливостей та з можливості функціонування в системі розселення Нижньосироватської сільської ради та Сумської області в цілому.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування.

Нижньосироватська сільська рада

Адреса: 42356, Сумська обл., Сумський р-н, с. Нижня Сироватка, вул. Сумська, буд. 167.

Код ЄДРПОУ: 04391457.

Контактний номер телефону: тел. (0542) 69-42-09.

3. Передбачена процедура громадського обговорення:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення починається з 21 серпня 2019 року і триває по 20 вересня 2019 року.

Дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки і оприлюднення її шляхом розміщення на офіційному веб – сайті Нижньосироватської сільської ради (https://nyzhnosyrovatska.rada.today) – 08.07.2019 року. Публікація заяви в газеті «Панорама» № 28 (1074) – 10.07.2019 року, в газеті «Вісті громад» № 28 (67) – 10.07.2019 року.

Дата подання повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку та розміщення звіту СЕО на офіційному веб – сайті Нижньосироватської сільської ради (https://nyzhnosyrovatska.rada.today) – 21.08.2019 року.

б) способи участі громадськості:

 • надання письмових зауважень і пропозицій до Нижньосироватської сільської ради за адресою: 42356, Сумська обл., Сумський р-н, с. Нижня Сироватка, вул. Сумська, буд. 167 (email: rada16@ukr.net).
 • громадські слухання – 03.09.2019 року о 10 годині в приміщення Нижньосироватської сільської ради за адресою: 42356, Сумська обл., Сумський р-н, с. Нижня Сироватка, вул. Сумська, буд. 167

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування – Нижньосироватська сільська рада за адресою: 42356, Сумська обл., Сумський р-н, с. Нижня Сироватка, вул. Сумська, буд. 167. Контактна особа – Фесенко Любов Юріївна – начальник відділу земельних відносин, містобудування та благоустрою Нижньосироватської сільської ради, тел. (0542) 694-200.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції –Нижньосироватська сільська рада за адресою: 42356, Сумська обл., Сумський р-н, с. Нижня Сироватка, вул. Сумська, буд. 167 (email: rada16@ukr.net).

Зауваження та пропозиції до проекту державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку надаються протягом 30 днів, з дня оприлюднення повідомлення.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Офіційні веб-сайти Міністерства екології та природних ресурсів України (menr.gov.ua), Департамент екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації (www.pek.sm.gov.ua).

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування – відсутня.