Соціальні послуги

Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг

Нижньосироватської сільської ради Сумського району

Сумської області»

с. Нижня Сироватка, вул. Сумська 167, Сумський район, 42356;

телефон: (0542) 694-200 Email CNSPNS21@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер: 8-00 – 17-15;

п’ятниця: 8-00 – 15-00, без перерви

Назва послуги: ДОГЛЯД ВДОМА

Зміст послуги: Комплекс заходів, що здійснюється за місцем проживання(вдома) отримувача соціальної послуги протягом робочого дня суб’єкта, що надає соціальну послугу догляду вдома, який спрямований на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили / не набули здатності до самообслуговування.

Форма надання соціальної послуги: За місцем проживання отримувача соціальної послуги (вдома) протягом робочого дня.

Термін надання соціальної послуги: Може надаватись постійно
(для осіб з інвалідністю з фізичними та/або сенсорними порушеннями ІІІ групи рухової активності –1-2 рази на тиждень (за необхідності), ІV група рухової активності – (5 ступінь індивідуальної потреби) 2 рази на тиждень, ІV група рухової активності – (6, 7 ступені індивідуальної потреби) 3 рази на тиждень, V група рухової активності періодично – 5 разів на тиждень, тимчасово (визначений у договорі період), для дітей інвалідністю віком від 3 до 18 років при ступені індивідуальних потреб дитини «періодичний догляд» – 2 рази на тиждень; постійний догляд 4-3 рази на тиждень, «інтенсивний догляд» – 5 разів на тиждень.

Соціальні групи: Особи похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами, особи з інвалідністю, у тому числі з психічними та поведінковими розладами (крім осіб, які страждають на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння та отримують амбулаторну психіатричну допомогу в примусовому порядку за рішенням суду), дітям з інвалідністю віком від 3 до 18 років, особам з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності), які не здатні (частково нездатні) до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно (за рахунок бюджетних коштів), з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг, за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб згідно з умовами договору та графіком відвідування соціальним робітником.

Документи, необхідні для отримання соціальної послуги:

1. Заява до відділу соціального захисту населення Нижньосироватської сільської ради;

2. Копія документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

3. Копія реєстраційого номеру облікової картки платника податків;

4. Копія довідки до акту огляду МСЕК за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

5. Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);

6. Медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);\

7. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ( за наявності).

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VІІІ, Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»; Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги»; Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг»; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 576 «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади», Державний стандарт догляду вдома, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760 зі змінами, положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» затверджене рішенням 2 сесії Нижньосироватської сільської ради 8 скликання від 23.12.2020.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

 • відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи;
 • наявність медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ.

Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг

Нижньосироватської сільської ради Сумського району

Сумської області»

с. Нижня Сироватка, вул. Сумська 167, Сумський район, 42356;

телефон: (0542) 694-200 Email CNSPNS21@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер: 8-00 – 17-15;

п’ятниця: 8-00 – 15-00, без перерви

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ

Зміст послуги: Комплекс заходів, що здійснюються протягом строку, необхідного для процесу активного гармонійного пристосування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебували у спеціалізованих або інтернатних закладах, осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, до змінених умов соціального середовища, спрямованих на усунення/пристосування обмежень життєдіяльності для підтримки соціальної незалежності, збереження та продовження їхньої соціальної активності.

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання послуги: За потребою

Соціальні групи: Особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі особи, які не мають медичних протипоказань для перебування в колективі: особи похилого віку, особи з інвалідністю, особи, які перебувають/перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах, особи, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк.

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно, з установленням диференційованої плати, за плату.

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги:

 1. Заява до відділу соціального захисту населення Нижньосироватської сільської ради.
 2. Медичний висновок про потребу в соціально-побутовій адаптації та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі.
 3. Довідка про склад сім’ї, або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб.
 4. Копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності).
 5. Документ, що посвідчує особу.
 6. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ( за наявності).

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VІІІ, Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»; постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №  1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами), Державний стандарт соціальної адаптації, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 514, положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» затверджене рішенням 2 сесії Нижньосироватської сільської ради
8 скликання від 23.12.2020.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

– наявність медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ.

Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг

Нижньосироватської сільської ради Сумського району

Сумської області»

с. Нижня Сироватка, вул. Сумська 167, Сумський район, 42356;

телефон: (0542) 694-200 Email CNSPNS21@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер: 8-00 – 17-15;

п’ятниця: 8-00 – 15-00, без перерви

Назва послуги: КОНСУЛЬТУВАННЯ

Зміст послуги: Комплекс заходів, що здійснюються протягом строку, необхідного для виходу зі складної життєвої ситуації та адаптації особи, сім»ї до нових умов соціального середовища, спрямованих на усунення/пристосування обмежень життєдіяльності, підтримку соціальної незалежності, збереження та продовження соціальної активності особи, сім’ї.

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання послуги: Разово, короткостроково, періодично, довгостроково.

Соціальні групи: Особи/сімї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги:

Заява до відділу соціального захисту населення Нижньосироватської сільської ради; при разовому кризовому консультуванні – безпосередньо до комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області», у тому числі за допомогою засобів звязку ( телефону, електронної пошти).

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VІІІ, Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»; Державний стандарт соціальної послуги консультування, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015 № 678, положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» затверджене рішенням 2 сесії Нижньосироватської сільської ради 8 скликання від 23.12.2020.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

 • наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стан гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання.

Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг

Нижньосироватської сільської ради Сумського району

Сумської області»

с. Нижня Сироватка, вул. Сумська 167, Сумський район, 42356;

телефон: (0542) 694-200 Email CNSPNS21@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер: 8-00 – 17-15;

п’ятниця: 8-00 – 15-00, без перерви

Назва послуги: СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД /ПАТРОНАЖ

Зміст послуги: Комплекс заходів, що передбачає обстеження, оцінку потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем, складання індивідуального плану соціального супроводу, залучення отримувача послуги до виконання індивідуального плану соціального супроводу, оцінка результатів виконання індивідуального плану соціального супроводу, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань, сприяння у отриманні інших послуг, допомогу у усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними, навчання та розвиток навичок, спрямованих на подолання чи мінімізацію складних життєвих обставинах.

Форма надання соціальної послуги: Послуга надається за місцем проживання (перебування) отримувача соціальної послуги або в приміщенні надавача соціальної послуги.

Термін надання послуги: Не більше ніж 6 місяців. У разі складного випадку тривалість надання послуги може бути продовжено до одного року.

Соціальні групи: Особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, прийомні сім’ї, сім’ї опікунів, піклувальників, особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи.

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно за індивідуальним планом.

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги:

 • Звернення отримувача соціальної послуги до відділу соціального захисту населення Нижньосироватської сільської ради або повідомлення про можливі складні життєві обставини від будь якого суб’єкта соціальної роботи.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VІІІ, Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»; наказ Міністерства соціальної політики України від політики України від 31.03.2016 № 318 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, наказ Міністерства соціальної політики України від 11.08.2017 № 1307 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування», положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» затверджене рішенням 2 сесії Нижньосироватської сільської ради 8 скликання від 23.12.2020.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

Досягнення позитивного результату соціального супроводу, подолання/мінімізація сім’єю/особою наслідків складних життєвих обставин, усунення причин та умов, що спричинили такі обставини, закінчення строку дії договору про надання соціального супроводу або порушення умов такого договору, зміна отримувачем соціальної послуги місця проживання/перебування, письмова відмова отримувача послуги або його законного від її надання, якщо така відмова або її наслідки не спричиняють порушення прав і свобод інших осіб, особливо дітей, систематична неучасть отримувача послуги без поважних причин у заходах, передбачених індивідуальним планом соціального супроводу, за винятком ситуації, коли припинення надання послуги спричиняє порушення прав і свобод інших осіб, особливо дітей.

Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг

Нижньосироватської сільської ради Сумського району

Сумської області»

с. Нижня Сироватка, вул. Сумська 167, Сумський район, 42356;

телефон: (0542) 694-200 Email CNSPNS21@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер: 8-00 – 17-15;

п’ятниця: 8-00 – 15-00, без перерви

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА

Зміст послуги: Комплекс заходів, спрямований на попередження, обмеження та зупинення негативних соціальних та поведінкових явищ та їх наслідків у соціальному середовищі та реалізуються за допомогою різних інструментів впливу соціального, юридичного, педагогічного, психологічного характеру.

Соціальні групи: Особи, сім’ї, групи осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, незалежно від віку і статі.

Форма надання соціальної послуги: Соціальна реклама, лекція, бесіда, масовий захід/акція.

Термін надання послуги: Визначається індивідуально для кожного отримувача соціальної послуги залежно від його потреб, узгоджується з отримувачем або його законним представником після комплексного визначення індивідуальних потреб, оцінки ситуації, складання індивідуального плану (профілактичної програми).

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги:

Звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника до відділу соціального захисту населення Нижньосироватської сільської ради або повідомлення про можливі складні життєві обставини від будь якого суб’єкта соціальної роботи.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VІІІ, Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», наказ Міністерства соціальної політики України від 10.09.2015 № 912 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги профілактики», положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» затверджене рішенням 2 сесії Нижньосироватської сільської ради 8 скликання від 23.12.2020.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

 • відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї;
 • наявність медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ.

Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг

Нижньосироватської сільської ради Сумського району

Сумської області»

с. Нижня Сироватка, вул. Сумська 167, Сумський район, 42356;

телефон: (0542) 694-200 Email CNSPNS21@ukr.net

Прийомні години: понеділок – четвер: 8-00 – 17-15;

п’ятниця: 8-00 – 15-00, без перерви

Назва послуги: НАТУРАЛЬНА ДОПОМОГА

Зміст послуги: Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги передбачають: прання білизни та одягу, прасування, ремонт одягу, косметичне, вологе, генеральне прибирання житла, миття, заклеювання вікон, побілка стін вапном, чищення пічних димоходів, забезпечення паливом, принесення вугілля, дров, обробіток присадибної ділянки, ремонтні роботи, організація харчування, допомога при консервуванні овочів та фруктів, надання продуктів харчування, предметів та засобів особистої гігієни, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності.

Форма надання соціальної послуги: За місцем проживання отримувача соціальної послуги або у приміщенні надавача соціальної послуги протягом робочого дня.

Термін надання послуги: може надаватися постійно, періодично або тимчасово ( протягом визначеного у договорі періоді ).

Соціальні групи: Особи/сімї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати відповідно до вимог законодавства.

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги:

Звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника до відділу соціального захисту населення Нижньосироватської сільської ради (у разі, якщо послуга надається за рахунок бюджетних коштів) або до надавача соціальної послуги ( у разі надання соціальних послуг за рахунок коштів отримувача ).

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VІІІ, Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», наказ Міністерства соціальної політики України від 25.03.2021 № 147 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги», положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» затверджене рішенням 2 сесії Нижньосироватської сільської ради 8 скликання від 23.12.2020.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

 • відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї;
 • наявність медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ.